Přejít k obsahu


Pevnost a porušování plastů

Citace:
KAISER, J., MENTL, V. Pevnost a porušování plastů. In MATE.O.D.-Forum 2007. Plzeň: Vydavatelství ZČU, 2007. s. 87-101. ISBN: 978-80-7043-602-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Strength and Failure of Plastics
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství ZČU
Autoři: Jaroslav Kaiser , Václav Mentl
Abstrakt CZ: Příspěvek shrnuje znalosti o pevnostních vlastnostech plastů a jejich závislosti na teplotě a čase, včetně pevnosti při cyklickém zatěžování. Dále se příspěvek zabývá houževnatostí a odolností plastů proti porušení křehkým lomem a charakterem lomu a morfologií lomových ploch z makrofraktografického i mikrofraktografického hlediska.
Abstrakt EN: The presentation summarizes the knowledge on strength properties of plastics and their dependence on temperature and time, including the strength at cyclic loading. The presentation further deals with the toughness and resistance of plastics against brittle fracture and fractography of fracture surfaces from macrofractographic and microfractographic point of view.
Klíčová slova

Zpět

Patička