Přejít k obsahu


Janáčeks gorgianische Leistung: Eine erfolgreiche Forschung, die vom Erfolg nicht gekrönt wurde

Citace:
BOHÁČEK, K. Janáčeks gorgianische Leistung: Eine erfolgreiche Forschung, die vom Erfolg nicht gekrönt wurde. In Graecolatina Pragensia XXI. Praha: Univerzita Karlova, 2006. s. 13-28. ISBN: 80-246-1279-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Janáček's Gorgianic Feat: A successful Research with no Success in Public
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova
Autoři: Kryštof Boháček
Abstrakt CZ: Autor se vrací k článku Karla Janáčka Rozbor zpráv o filosofii Gorgiově z roku 1932, Česky psaný článek unikl pozornosti světových gorgiánských badatelů. Boháčkův článek ukazuje, že je to škoda, a že nás Janáčkův článek může inspirovat i dnes. Boháčkova vlastní interpretace se od Janáčkovy výrazně odlišuje, přesto autor vysoce hodnotí např. Janáčkovo členění první části Gorgiova spisu, jenž nemá obdoby u žádného jiného gorgiánského badatele. Jisté nedostatky z pohledu dnešního bádání spatřuje Boháček v Janáčkově tendenci čistě filologického přístupu: zvláště v případě Gorgiova „O nebytí“ se tento přístup ukazuje jako zbytečně omezující a nedostatečný.
Klíčová slova

Zpět

Patička