Přejít k obsahu


Numerical analysis of an MHD minipump with permanent magnnets transporting molten metal

Citace:
BÜLLOW, J., DOLEŽEL, I., KARBAN, P., ULRYCH, B. Numerical analysis of an MHD minipump with permanent magnnets transporting molten metal. Visnik Nacional'nogo Universitetu "L'vivs'ka Politechnika", 2007, roč. 2007, č. 596, s. 39-45. ISSN: 0321-0499
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Numerical analysis of an MHD minipump with permanent magnnets transporting molten metal
Rok vydání: 2007
Místo konání: Lviv
Název zdroje: Lvivskaja politechnika
Autoři: Jiří Büllow , Ivo Doležel , Pavel Karban , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: Přispěvek se zabývá čerpáním malého množství roztavených kovů založeným nam magnetohydrodynamickém efektu, kde magnetické pole je generováno soustavou vhodně uspořádaných permanentních magnetů. Zejména je zkoumáno čerpání olova zařízením a funkcí jeho geometrie a kvality pole. Teoretická analýza je ilustrována na příkladu jehož výsledky jsou diskutovány.
Abstrakt EN: The paper deals with pumping of small amounts of molten metals based on the magnetohydrodynamic effect, where the magnetic field is generated by a system ofappropriately arranged permanent magnets. Investigated is particularly the pumping lead of the device as a functionof its geometry and field quantities. The theoretical analysis is illustrated on an example whose results are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička