Přejít k obsahu


Strategic Management in Higher Education

Citace:
JEŽEK, F. Strategic Management in Higher Education. In Educational Policy Studies in the Czech Republic. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, s. 89-101. ISBN: 978-80-7380-024-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Strategic Management in Higher Education
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: František Ježek
Abstrakt CZ: Cílem textu je prezentace informací o strategickém managementu ve vysokém školství, a to s ohledem na situaci v České republice
Abstrakt EN: The aim of this text is to present information on strategic management in higher education, with a focus on situation in the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička