Přejít k obsahu


Politický systém České republiky

Citace:
VODIČKA, K., CABADA, L. Politický systém České republiky. 2., aktualiz. a rozš. vyd.. vyd. Praha : Portál, 2007, 374 s. ISBN: 978-80-7367-337-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Political System of the Czech Republic
Rok vydání: 2007
Místo konání: Praha
Název zdroje: Portál
Autoři: Karel Vodička , Ladislav Cabada
Abstrakt CZ: Kniha je první českou monografií o vývoji a podobě politického systému České republiky.
Abstrakt EN: The present book is the first monographival work on the issue of the development and current figure of the Political system of Czech republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička