Přejít k obsahu


Úloha pedagogické praxe při formování pedagogických kompetencí učitelů

Citace:
MIŇHOVÁ, J., VAŇKOVÁ, J. Úloha pedagogické praxe při formování pedagogických kompetencí učitelů. In Pedagogická praxe v primární škole. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, s. 22-23. ISBN: 978-80-7043-591-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Role of Teaching Practice on Forming the Teachers´ Pedagogical Competences
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jana Miňhová , Jana Vaňková
Abstrakt CZ: V souvislosti se strukturováním učitelského vzdělávání byla provedena analýza efektivnosti pedagogické praxe. Úvodní část praxe má motivační charakter. Cílem výstupové praxe a souvislé praxe je komplexní poznání pedagogické činnosti učitele. Zásadní význam má prohloubení spolupráce učitelů praxe s didaktiky jednotlivých kateder.
Abstrakt EN: The analysis of teaching practice effectiveness has been carried out bearing in mind the structural framework of teacher training. The introductory part of the analysis has a motivating character. The aim of the final teaching practice and the continual teaching practice is a thorough acquaintance with the teacher´s pedagogical work. Increasing the cooperation between the teaching practice supervisors and the methodology teachers at particular departments is of crucial importance.
Klíčová slova

Zpět

Patička