Přejít k obsahu


Model výpadků pro analytické výpočty a simulace

Citace:
JANEČEK, P., HOUDOVÁ, L., JANEČEK, E., NOVÁK, O. Model výpadků pro analytické výpočty a simulace. Plzeň : ČEPS, a.s., 2007. 18 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Power Outage Model for Analytical Computation And Simulation
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ČEPS, a.s.
Autoři: Petr Janeček , Lucie Houdová , Eduard Janeček , Ondřej Novák
Abstrakt CZ: Obsahem zprávy je model výpadků významných zdrojů ES ČR pro analytické výpočty potřeb podpůrných služeb v rámci roční přípravy provozu PpS a pro potřeby simulace výpadků, včetně technické a obchodní autoregulace.
Abstrakt EN: This proceedings contains a part of an electricity transmission system model - power outage model of significant resources Czech ETS intended for analytical computation of power reserve ranges for annual preparation and for outage simulation including technical and business autoregulation.
Klíčová slova

Zpět

Patička