Přejít k obsahu


A SW support for the design of the track circuits

Citace:
HLOUŠEK, P. A SW support for the design of the track circuits. In Transport Systems Telematics. 2. Katowice: Silesian University of Technology, 2007. s. 155-161. ISBN: 978-83-917156-6-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A SW support for the design of the track circuits
Rok vydání: 2007
Místo konání: Katowice
Název zdroje: Silesian University of Technology
Autoři: Petr Hloušek
Abstrakt CZ: V tomto příspěvku je popsán nový SW nástroj pro návrh kolejových obvodů. Návrh kolejových obvodů je náročným úkolem, vyžadujícím rozsáhlé expertní znalosti a zkušenosti návrháře a je potřeba opakovaně provádět velké množství matematických výpočtů. Program usnadňuje a zrychluje návrh implementací expertních znalostí a požadovaných výpočtů.
Abstrakt EN: A new SW tool for the design of track circuit (TC) is described in this paper. The design of the TC is very demanding task, expectant extensive expert knowledge and experience, and the need to carry on a big quantity of the mathematical calculations repeatedly. The program eases and speeds up the TC design by implementing the expert knowledge and the required calculations.
Klíčová slova

Zpět

Patička