Přejít k obsahu


Stanovení technických potřeb podpůrných služeb

Citace:
FIALOVÁ, A., JANEČEK, E. Stanovení technických potřeb podpůrných služeb. Plzeň : ČEPS, a.s., 2007. 30 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Computations of control power reserve ranges of ancillary services
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ČEPS, a.s.
Autoři: Andrea Fialová , Eduard Janeček
Abstrakt CZ: V této zprávě je proveden návrh výše doporučených regulačních záloh jednotlivých druhů podpůrných služeb v závislosti na požadované spolehlivosti soustavy. Při návrhu jsou využívány výsledky statistického vyhodnocení výkonové a energetické bilance provozu soustavy v otevřené regulační smyčce realizovaného vně modelu.
Abstrakt EN: In this report is demonstrated computations of control power reserve ranges of particular kinds of ancillary services with respect to required system reliability. For the computations is used statistical evaluation of power and energy balance of system operation in an open loop mode.
Klíčová slova

Zpět

Patička