Přejít k obsahu


Computing exact rational offsets of quadratic triangular Bézier surface patches

Citace:
BASTL, B., JÜTTLER, B., KOSINKA, J., LÁVIČKA, M. Computing exact rational offsets of quadratic triangular Bézier surface patches. Computer-Aided Design, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 197-209. ISSN: 0010-4485
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Computing exact rational offsets of quadratic triangular Bézier surface patches
Rok vydání: 2008
Autoři: Bohumír Bastl , Bert Jüttler , Jiří Kosinka , Miroslav Lávička
Abstrakt CZ: Ofsety nerozvinutelných trojúhelníkových Bézierových plátů jsou racionání plochy. V tomto článku je proveden důkaz uvedené vlastnosti a je formulován algoritmus pro výpočet parametrizace ofsetů. Kvadratické trojúhelníkové pláty jsou velmi vhodné pro konstrukce C^1 hladkých ploch, a proto lze navržený algoritmus použít pro popis offsetů obecných ploch volného tvaru.
Abstrakt EN: The offset surfaces to non-developable quadratic triangular B´ezier patches are rational surfaces. In this paper we give a direct proof of this result and formulate an algorithm for computing the parameterization of the offsets. Based on the observation that quadratic triangular patches are capable of producing C1 smooth surfaces, we use this algorithm to generate rational approximations to offset surfaces of general free-form surfaces.
Klíčová slova

Zpět

Patička