Přejít k obsahu


Exact Offsets of Quadratic Bézier Triangles

Citace:
LÁVIČKA, M., BASTL, B. Exact Offsets of Quadratic Bézier Triangles. In GCG 2007. Brno: Littera, 2007. s. 123-128. ISBN: 978-80-85763-41-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Exact Offsets of Quadratic Bézier Triangles
Rok vydání: 2007
Místo konání: Brno
Název zdroje: Littera
Autoři: Miroslav Lávička , Bohumír Bastl
Abstrakt CZ: Ofsety nerozvinutelných trojúhelníkových Bézierových plátů jsou racionání plochy. V příspěvku je uveden důkaz tohoto vlastnosti a je formulován algoritmus pro výpočet parametrizace ofsetů. Navržený algoritmus je pro výpočet offsetů obecných "free-form" ploch.
Abstrakt EN: The offset surfaces to non-developable quadratic triangular B´ezier patches are rational surfaces. We give a direct proof of this result and formulate an algorithm for computing rational parameterizations of the offset surfaces. This algorithm can be used to generate exact offsets of general free-form surfaces approximated by quadratic B´ezier triangles.
Klíčová slova

Zpět

Patička