Přejít k obsahu


Effective design aspects of production system

Citace:
ŠIMON, M., TROBLOVÁ, P. Effective design aspects of production system. In Annals of DAAAM for 2007 & Proceedings of 18th international DAAAM symposium. Vienna: DAAAM International, 2007. s. 691-692. ISBN: 3-901509-58-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Effective design aspects of production system
Rok vydání: 2007
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Michal Šimon , Petra Troblová
Abstrakt CZ: Neustálý vývoj techniky přináší stále nové stroje, technologie, zařízení i metody práce. Může tedy vznikat disproporce mezi požadavky a nároky, které nové činnosti či nová technika vyžaduje a možnostmi či schopnostmi člověka, který je má vykonávat nebo obsluhovat. Následkem je přetížení člověka, což vede buď k jeho únavě či dokonce k celkovému kolapsu s možným zdravotním poškozením člověka. Projektování nezbytných kroků, jak postupovat v návrhu výrobního systému, může snížit tyto problémy.
Abstrakt EN: Continuous technology development still brings new machines, technologies, equipments and working methods. A disproportion between requirements and demands can rise. On the one hand new activities and new technology require many effective demands on the other hand possibilities or abilities of a human who has to exercise or operate them are limited. A human who is overworked is a result of this fact which leads to tiredness or even to a total collapse with possible damage of human health. Proposal of necessary steps of production system can considerably reduce these problems.
Klíčová slova

Zpět

Patička