Přejít k obsahu


Vibroacoustical analysis of rail vehicle

Citace:
KRÁLÍČEK, J., DUPAL, J. Vibroacoustical analysis of rail vehicle. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 2, s. 507-514. ISSN: 1802-680X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Vibroacoustical analysis of rail vehicle
Rok vydání: 2007
Autoři: Jan Králíček , Jan Dupal
Abstrakt CZ: Článek obsahuje vibroakustickou analýzu kolejového vozidla a je rozšířením předchozí práce "Modelování podvozku kolejového vozidla s poddajným rámem". Vibbroakustická analýza využívá výsledků dynamické analýzy podvozku kolejového vozidla, tj. povrchových rychlostí rámu podvozku pro výpočet akustického výkonu vyzařovaného rámem podvozku a sil působících ve vazbě mezi rámem podvozku a karosérií. Vyzařovaný výkon a spektrum sil je pak použito jako buzení modelu karosérie v prostředí Auto SEA pro výpočet akustických veličin v interiéru.
Abstrakt EN: The article deals with the vibroacoustical analysis of rail vehicle and is the extension of the previously presented work "Modelování podvozku kolejového vozidla s poddajným rámem". The vibroacoustical analysis uses the outcomes of the dynamical analysis of rail vehicle bogie i.e. surface velocities of the bogie frame to compute the acoustic power radiated by the bogie frame and forces acting in the bogie-body interface. The radiated power and the force spectra are then used as the excitation to the rail body model in the environment AutoSEA to compute the interior acoustic quantities.
Klíčová slova

Zpět

Patička