Přejít k obsahu


On the modelling of compressible inviscid flow problems using AUSM schemes

Citace:
HAJŽMAN, M., BUBLÍK, O., VIMMR, J. On the modelling of compressible inviscid flow problems using AUSM schemes. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 2, s. 469-478. ISSN: 1802-680X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On the modelling of compressible inviscid flow problems using AUSM schemes
Rok vydání: 2007
Autoři: Marek Hajžman , Ondřej Bublík , Jan Vimmr
Abstrakt CZ: Během posledních desetiletí se upwind schémata stala populární metodou v oblasti výpočtové dynamiky tekutin. Ačkoliv jsou jen prvního řádu přesnosti, ukázala se AUSM schémata jako velmi vhodná pro modelování stlačitelného proudění díky jejich robustnosti a schopnosti zachycovat rázové nespojitosti. V tomto článku je ukázáno sestavení AUSM schématu a jeho vylepšené verze AUSM+, která pro řešení Eulerových rovnic navrhl Liou. Obě verze AUSM schématu byly v této práci použity pro řešení vybraných testovacích úloh jako je jednorozměrný Sod problém a proudění ve 3D GAMM kanálu. Jsou zde porovnány vlastnosti schémat vzhledem k explicitním centrálním schématům prvního řádu přesnosti (Lax-Friedrichs) a druhého řádu přesnosti (MacCormack).
Abstrakt EN: During last decades, upwind schemes have become a popular method in the field of computational fluid dynamics. Although they are only first order accurate, AUSM (Advection Upstream Splitting Method) schemes proved to be well suited for modelling of compressible flows due to their robustness and ability of capturing shock discontinuities. In this paper, we review the composition of the AUSM flux-vector splitting scheme and its improved version noted AUSM+, proposed by Liou, for the solution of the Euler equations. Both versions of the AUSM scheme are applied for solving some test problems such as one-dimensional shock tube problem and three-dimensional GAMM channel. Features of the schemes are discussed in comparison with some explicit central schemes of the first order accuracy (Lax-Friedrichs) and of the second order accuracy (MacCormack).
Klíčová slova

Zpět

Patička