Přejít k obsahu


Heart valve viscoelastic properties - a pilot study

Citace:
KOCHOVÁ, P., KLEPÁČEK, J., HLUBOCKÝ, J., MOKRÁČEK, A., ŠPATÉNKA, J., NOVÁČEK, V. Heart valve viscoelastic properties - a pilot study. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 1, s. 97-104. ISSN: 1802-680X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Heart valve viscoelastic properties - a pilot study
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Petra Kochová , Jan Klepáček , J. Hlubocký , A. Mokráček , J. Špaténka , Vít Nováček
Abstrakt CZ: Vliv mražení biologických tkání na jejich mechanické chování je v současné době málo známé. Pro zjištění viskoelastických vlastností mitrální chlopně ovcí byl použit zobecněný Maxwellův model. K testování je plánováno použít tři skupiny tkání mitrálních chlopní: čerstvě odebrané vzorky (kontrolní skupina), mražené allotransplantáty z tkáňové banky používané pro tkáňovou náhradu a allotransplantáty odebrané přibližně jeden rok po operaci náhrady chlopně. Cílem této studie je určit, pokud existuje, rozdílné chování výše uvedených tkáňových vzorků. V současné době jsme provedli testování kontrolní skupiny. Metodologie prezentována v této práci potvrdila její vhodnost pro vyhodnocení a porovnaní zbylých dvou skupin.
Abstrakt EN: The effects of cryopreservation on the biological tissue mechanics are still largely unknown. Generalized Maxwell model was applied to characterize quantitatively the viscoelastic behavior of sheep mitral heart valve tissue. Three different groups of specimens are supposed to be tested: fresh tissue specimens (control group), cryopreserved allografts from tissue bank and allografts already used as tissue replacements taken from the animals approximately one year after the surgery. Specific aim of this study is to determine whether or not the treatment used for storage in tissue bank influences significantly the mechanical properties and behavior of the tissue. At the moment, only the first group of specimens was examined. The methodology presented in this paper proved suitable to complete the study.
Klíčová slova

Zpět

Patička