Přejít k obsahu


Modelling and modal properties of the railway vehicle bogie with two individual wheelset drives

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z., BYRTUS, M. Modelling and modal properties of the railway vehicle bogie with two individual wheelset drives. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 1, s. 371-380. ISSN: 1802-680X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modelling and modal properties of the railway vehicle bogie with two individual wheelset drives
Rok vydání: 2007
Autoři: Vladimír Zeman , Zdeněk Hlaváč , Miroslav Byrtus
Abstrakt CZ: Článek se zabývá matematickým modelováním kmitání a modální analýzou podvozku kolejového vozidla. Metoda je založena na dekompozici systému do tří subsystémů - dvou individuálních pohonů dvojkolí zahrnujících vliv podloží koleje a rámu podvozku vázaného se skříňí vozidla - a na modelování vazeb mezi subsystémy. Modální veličiny linearizovaného modelu a podmínky stability jsou vyšetřovány v závislosti na podélném relativním skluzu kol a na rychlosti kolejového vozidla.
Abstrakt EN: The paper deals with mathematical modelling of vibration and modal analysis of two-axled bogie of a railway vehicle. The method is based on the system decomposition into three subsystems - two individual wheelset drives including the mass of the rail and the bogie frame coupled with a half of the car body - and on modelling of couplings among subsystems. The eigenvalues of a linearized autonomous model and stability conditions are investigated in dependence on longitudinal creepage and forward velocity of the railway vehicle.
Klíčová slova

Zpět

Patička