Přejít k obsahu


Patrial dicharges

Citace:
HROMÁDKA, M. Patrial dicharges. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 3., Elektroenergetika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 31-34. ISBN: 978-80-7043-573-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Patrial dicharges
Rok vydání: 2007
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Miroslav Hromádka
Abstrakt CZ: V tomto článku jsou výsledky měření částečných výbojů na modelech děr v pevném dielektriku. Účel této studie je získat charakteristické vzorce záznamů částečných výbojů, které odpovídají základním konfiguracím uměle vytvořených děr v dielektriku mezi deskovými elektrodami. Tyto digitální záznamy, sesbírané při měření na zmíněných modelech a různých elektrických zařízeních, se stanou základem takzvaného slovníku částečných výbojů. Dále jsou v článku stručně uvedeny některé základní principy měření částečných výbojů.
Abstrakt EN: This paper presents experimental results which were obtained during measuring of partial discharges on real models of cavity in solid dielectric. The idea for this study was to acquire characteristic patterns of partial discharges which belong to basic configurations of artificially created cavities in solid dielectric between plane electrodes. Digital patterns of partial discharges acquired by measurements on mentioned models and electrical equipments had become the basis for so-called partial discharge dictionary. Some fundamental information about principles of the electrical wideband measuring method of partial discharges is also briefly presented in the paper. The results of diagnostics measurements of partial discharges made on voltage instrument transformers with solid insulation are placed in the second part of the paper. The measurements performed on relatively extent number of specimens provided detailed survey of the transformers insulating system quality.
Klíčová slova

Zpět

Patička