Přejít k obsahu


Jihlavské horní právo

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Jihlavské horní právo. In Naděje právní vědy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. s. 253-261. ISBN: 80-7380-002-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Jihlava´s Mining Law
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Petra Jánošíková
Abstrakt CZ: Jihlavské horní právo bylo souhrnem zásad horního práva. První zásadou byla regalita, tj. výhradní právo panovníka na vlastníctví nerostného bohatství na jeho území. Druhou byla zásada horní svobody, tedy svobodného zahájení těžby bez souhlasu vlastníka pozemku. Jihlavské horní právo mělo dalekosáhlý význam pro tvorbu a rozvoj horního práva vůbec.
Abstrakt EN: Jihlava´s mining right was the foundation for the principles of the mining rights as the whole. First principle of mining regal ment privilege of a king to row materials. It addressed a king as owner of all raw materials of the country. Second principle of mining freedom assumed possibility of mining without the consent of the owner. Jihlava´s mining right had the owerhelming impact on the development and production of the mining right.
Klíčová slova

Zpět

Patička