Přejít k obsahu


Spectra of fourth-order quasilinear problems

Citace:
BENEDIKT, J. Spectra of fourth-order quasilinear problems. Mathematics and Computers in Simulation, 2007, roč. 76, č. 1-3, s. 13-17. ISSN: 0378-4754
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Spectra of fourth-order quasilinear problems
Rok vydání: 2007
Autoři: Jiří Benedikt
Abstrakt CZ: Zabýváme se spektry Dirichletovy, Navierovy a Neumannovy okrajové úlohy pro kvazilineární rovnici čtvrtého řádu (p-biharmonickou rovnici). Uvádíme poslední výsledky týkající se vlastností těchto spekter a také optimalizační algoritmus, užitečný k jejich zobrazení.
Abstrakt EN: We are interested in spectra of the Dirichlet, Navier and Neumann boundary value problem for a fourth-order quasilinear (p-biharmonic) equation. We introduce recent results on the properties of the spectra, and also an optimization algorithm which is useful for figuring them.
Klíčová slova

Zpět

Patička