Přejít k obsahu


Úvod do studia politické vědy

Citace:
CABADA, L., KUBÁT, M., ŘÍCHOVÁ, B., ROMANCOV, M., ROSŮLEK, P., WAISOVÁ, Š., SKOVAJSA, M., MÜLLER, K. Úvod do studia politické vědy. 1.. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, 455 s. ISBN: 978-80-7380-076-5
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Introduction into Political Science
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Ladislav Cabada , Michal Kubát , Blanka Říchová , Michael Romancov , Přemysl Rosůlek , Šárka Waisová , Marek Skovajsa , Karel Müller
Abstrakt CZ: Kniha zevrubně představuje obor politologie a jeho subdiscipliny včetně mezních oborů.
Abstrakt EN: The book presents the political science and its subdisciplines including the shared disciplines.
Klíčová slova

Zpět

Patička