Přejít k obsahu


Control of movement of artificial satellites by geomagnetic field

Citace:
BÜLLOW, J., DOLEŽEL, I., KABELÁČ, J., KARBAN, P., ULRYCH, B. Control of movement of artificial satellites by geomagnetic field. Przeglad elektrotechniczny - konferencje, 2007, roč. 5, č. 2, s. 11-15. ISSN: 1731-6103
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Control of movement of artificial satellites by geomagnetic field
Rok vydání: 2007
Místo konání: Wilkasy
Název zdroje: Warsaw University of Technology
Autoři: Jiří Büllow , Ivo Doležel , Josef Kabeláč , Pavel Karban , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: Článek se zabývá možností ovlivnění pohybu umělých družic Země pomocí geomagnetického pole s využitím "tetherů", což jsou dlouhé přímé elektricky vodivé supravodičové kabely pohybující se společně se satelitem. Je odvozen matematický model tohoto problému ve tvaru obyčejných nelineárních diferenciálních vektorových rovnic. Jeho řešení je provedeno numericky. Algoritmus je ilustrován na typickém příkladu jehož výsledky jsou diskutovány.
Abstrakt EN: The paper deals with a possibility of influencing the movement of artificial satellites of the Earth by its geomagnetic field using "tethers", i.e. long, direct current carrying superconductive cables moving together with the satellite. Derived is the continuous mathematical model of the problem consisting of an ordinary nonlinear differential vector equation. Its solution is carried out numerically. The algorithm is illustrated on a typical example whose results are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička