Přejít k obsahu


Numerical analysis of the total knee joint replacement - modelling in COMSOL

Citace:
DANĚK, J. Numerical analysis of the total knee joint replacement - modelling in COMSOL. In Technical Computing Prague 2007. Praha: Humusoft, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-7080-658-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Numerical analysis of the total knee joint replacement - modelling in COMSOL
Rok vydání: 2007
Místo konání: Praha
Název zdroje: Humusoft
Autoři: Josef Daněk
Abstrakt CZ: V příspěvku uvažujeme totální náhradu kolenního kloubu od společnosti MEDIN Orthopaedics, a.s. Problém je modelován jako kontaktní problém v linární pružnosti. Numericky simulujeme zatížení náhrady za podmínek, které odpovídají podmínkám v lidském těle. K výpočtu rozložení napětí jsme použili systém COMSOL Multiphysics.
Abstrakt EN: We consider the total knee replacement by MEDIN Orthopaedics company in the paper. The geometry is given by the manufacture's CAD data. The problem is modelled as a contact problem in linear elasticity. The numerical simulation is performed: the replacement is subjected to the load simulating the conditions in the human body; the resulting stress distribution is computed by the COMSOL Multiphysics.
Klíčová slova

Zpět

Patička