Přejít k obsahu


Implementace ICT do vzdělávacího procesu na VŠ

Citace:
EGER, L. Implementace ICT do vzdělávacího procesu na VŠ. In Veda - vzdelávanie - prax. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta, 2007. s. 81-86. ISBN: 978-80-8094-203-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: IMPLEMENTATION OF ICT INTO EDUCATION PROCESS
Rok vydání: 2007
Místo konání: Nitra
Název zdroje: Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta
Autoři: Ludvík Eger
Abstrakt CZ: Příspěvek upozorňuje na potřebu využívání poznatků z andragogiky, didaktiky a technologie vzdělávání pro úspěšné inovace vzdělávacího procesu a implementaci ICT. V příspěvku jsou prezentované zkušenosti a příklady implementace ICT do vzdělávacího procesu na fakultě. Je zde využíván jak web based learning, tak e-learning v LMS a blended learningový přístup (tj. mix e-learningové podpory a tutoriálů, workshopů atd.).
Abstrakt EN: The paper presents experience and examples of implementation ICT into teaching and learning process at fakulty. We use web based learning, e-learning with using LMS and blended learning approach (mix of e-learning support and tutorials or workshops etc).
Klíčová slova

Zpět

Patička