Přejít k obsahu


Analysis of the Passive Deformation Processes of an Elastic Fibre-Reinforced Tube

Citace:
SVATOŇ, T., NARDINOCCHI, P., DANĚK, J. Analysis of the Passive Deformation Processes of an Elastic Fibre-Reinforced Tube. In The 1st Young Researches Conference on Applied Sciences. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 81-85. ISBN: 978-80-7043-574-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Analysis of the Passive Deformation Processes of an Elastic Fibre-Reinforced Tube
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Tomáš Svatoň , P. Nardinocchi , Josef Daněk
Abstrakt CZ: Uvažujeme elastický vlákny zpevněný dutý válec u něhož je zkoumána pasivní odezva na mechanické zatěžování. V příspěvku je provedena diskuse použití různých reprezentací deformační energie pro šroubovicovité zpevnění vlákny. Obzvláště jsou provedeny inflační testy.
Abstrakt EN: An initially straight elastic fibre-reinforced cylindrical pipe is considered, and its passive response to mechanical loading is investigated. Various representations of strain-energy densities capable of accounting for spiralling fibre reinforcements are considered and discussed. In particular, inflation tests are numerically simulated.
Klíčová slova

Zpět

Patička