Přejít k obsahu


The Fredholm alternative for the p-Laplacian: bifurcation from infinity, existence and multiplicity

Citace:
DRÁBEK, P., GIRG, P., TAKÁČ, P., ULM, M. The Fredholm alternative for the p-Laplacian: bifurcation from infinity, existence and multiplicity. Indiana University Mathematics Journal, 2004, roč. 53, č. 2, s. 433-482.
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Fredholm alternative for the p-Laplacian: bifurcation from infinity, existence and multiplicity
Rok vydání: 2004
Autoři: Pavel Drábek , Petr Girg , Peter Takáč , Michael Ulm
Abstrakt CZ: Práce se zabývá existencí a násobností řešení kvazilineárních úloh obsahujcících p-laplacián. Na základě teorie bifurkací jsou dokázány nové výsledky pro spektrální parametr v okolí prvního vlastního čísla.
Abstrakt EN: This work deals with the existence and multiplicity results for the quasilinear problem involving the p-Laplacian. Based on the bifurcation theory new results are proved for the spectral parameter near the first eigenvalue.
Klíčová slova

Zpět

Patička