Přejít k obsahu


Possibilities of spectral tuning method in optimization of parameters of the dynamic model of the reactor VVER 1000 support cylinder

Citace:
MUSIL, A., HLAVÁČ, Z. Possibilities of spectral tuning method in optimization of parameters of the dynamic model of the reactor VVER 1000 support cylinder . In The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 129-134. ISBN: 978-80-7043-574-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Possibilities of spectral tuning method in optimization of parameters of the dynamic model of the reactor VVER 1000 support cylinder
Rok vydání: 2007
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Aleš Musil , Zdeněk Hlaváč
Abstrakt CZ: Příspěvek shrnuje výsledky aplikace metody spektrálního ladění při identifikaci parametrů dynamického modelu nosného válce reaktoru VVER 1000. Protože předchozí výpočty potvrdily, že spektrální ladění pomocí změn hmotnostních parametrů není efektivní, současný příspěvek si klade za cíl ukázat, jakých zlepšení lze dosáhnout, jestliže jsou do ladicího procesu zahrnuty také geometrické parametry.
Abstrakt EN: This paper summarizes the results of the application of spectral tuning in identification of parameters of the dynamic model of the reactor VVER 1000 support cylinder. Since the past calculations have proved that spectral tuning by the changes of mass parameters is not effective, this paper shows what improvements are achieved when the geometric parameters of the reactor model are also included in the tuning process.
Klíčová slova

Zpět

Patička