Přejít k obsahu


The Issue of Checking the Volume Consistence of Speech Corpus During Recording

Citace:
LEGÁT, M., GRŮBER, M., MATOUŠEK, J. The Issue of Checking the Volume Consistence of Speech Corpus During Recording. In The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 206-211. ISBN: 978-80-7043-574-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Issue of Checking the Volume Consistence of Speech Corpus During Recording
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Milan Legát , Martin Grůber , Jindřich Matoušek
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá problematikou kontroly konzistence hlasitosti řečového korpusu během jeho nahrávání. Otázkou bylo, zda je vhodné kontrolovat konzistenci hlasitosti jednotlivých nahrávek určených pro syntézu řeči výběrem jednotek pomocí nastavení limitů RMS energie jednotlivých nahrávek.
Abstrakt EN: This paper deals with the problem of checking the consistency of the speech corpus during recording in terms of the level of speech power of individual recordings. The question was whether or not setting of the limits of RMS value is useful for checking the volume consistency of recordings destinated for unit selection speech synthesis.
Klíčová slova

Zpět

Patička