Přejít k obsahu


Numerical simulation of compressible fluid flows using flux-splitting schemes

Citace:
BUBLÍK, O., HAJŽMAN, M. Numerical simulation of compressible fluid flows using flux-splitting schemes . In The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 43-48. ISBN: 978-80-7043-574-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Numerical simulation of compressible fluid flows using flux-splitting schemes
Rok vydání: 2007
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ondřej Bublík , Marek Hajžman
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá modelováním proudění stlačitelné tekutiny užitím AUSM schémat metody konečných objemů. Je popsána kostrukce vylepšeného AUSMDV schématu pro numerické řešení Eulerových rovnic. Jsou uvažovány některé testovací úlohy, k jejichž řešení je použito AUSMDV schéma a dvoukrokové MacCormackovo schéma. Je provedena analýza výsledků získaných těmito numerickými schématy.
Abstrakt EN: This paper deals with the finite volume modelling of compressible flows using AUSM schemes. The construction of the improved AUSMDV scheme for the numerical solution of the Euler equations is described. Some testing problems are considered, the AUSMDV scheme and the two-step MacCormack scheme are applied for their numerical solution and the results obtained by these schemes are analyzed.
Klíčová slova

Zpět

Patička