Přejít k obsahu


Rational convolutions of Pythagorean Normal vector surfaces

Citace:
BASTL, B. Rational convolutions of Pythagorean Normal vector surfaces. Strobl, 2007.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Rational convolutions of Pythagorean Normal vector surfaces
Rok vydání: 2007
Místo konání: Strobl
Autoři: Bohumír Bastl
Abstrakt CZ: Racionálně parametrizované nadplochy mohou být klasifikovány vzhledem k jejich RC vlastnostem (racionální konvoluce) pomocí teorie Gröbnerových bází. Tato klasifikace se zaměřuje na speciální třídy racionálních parametrizací, které poskytují racionální konvoluci nadploch obecně (GRC parametrizace), nebo pouze ve speciálnách případech (SRC parametrizace). Hlavním cílem této přednášky je zkoumat souvislosti tzv. PN ploch a jejich PN parametrizací s uvedenou teorií SRC parametrizací a ukázat, že tyto parametrizace mohou být dále klasifikovány vzhledem ke konvolučnímu stupni. Vyšetřována je také souvislost SRC PN parametrizací a proper parametrizací ploch.
Abstrakt EN: Rationally parametrized hypersurfaces can be classified with respect to their RC properties (Rational Convolutions) with the help of the Groebner bases theory. This classification focuses on special classes of rational parameterizations which provide a rational description of convolution hypersurfaces generally (GRC parameterizations), or just in some special cases (SRC parameterizations). The main aim of this talk is to bring the theory of the so-called PN surfaces (surfaces with Pythagorean Normal vectors) and their PN parameterizations (parametrizations fulfilling PN condition) to the relation to the theory of SRC parameterizations and to show that this type of parameterizations can be further classified with respect to the degree of the construction of convolution hypersurfaces. The connection of SRC PN parametrizations to the well-known concept of proper parametrizations is also investigated.
Klíčová slova

Zpět

Patička