Přejít k obsahu


Procesní řízení nákladů jako nástroj zpřesnění výrobkové kalkulace

Citace:
KLEINOVÁ, J., HITHA, K. Procesní řízení nákladů jako nástroj zpřesnění výrobkové kalkulace. In Modelování a optimalizace podnikových procesů. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. s. 54-59. ISBN: 80-7043-267-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Process cost management as a tool for improved product calculation
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jana Kleinová , Karel Hitha
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá charakteristikou možných přístupů a metod ke kvantifikaci nákladů na výrobek. Detailněji se věnuje možnosti využití procesních principů v oblasti řízení nákladů a kalkulací. Východiskem pro aplikaci kalkulací na bázi tohoto principu je analýza podnikových procesů a činností včetně jejich klasifikace z hlediska podílu na vzniku podnikového výkonu. Využití procesního přístupu vyvolává celou řadu efektů, z nichž nejdůležitější jsou ty, které vedou k přesnějšímu přiřazení režijních nákladů na jednotlivé výrobky.
Abstrakt EN: This article deals with approaches to product cost quantification. More emphasis is placed to process principles in cost and calculation management. Calculations based on this principle can be applied only with business process analysis including classification of their impact on business activities. The usage of process approach causes many effects, of which the most important are effects which allow more precise overhead costs calculation on product
Klíčová slova

Zpět

Patička