Přejít k obsahu


Tepelná chyba při měření zbytkových napětí odvrtávací tenzometrickou metodou = Thermal error in the measurement of residual stresses by the hole-drilling strain gauge method

Citace:
HONNER, M., ŠVANTNER, M., LITOŠ, P. Tepelná chyba při měření zbytkových napětí odvrtávací tenzometrickou metodou = Thermal error in the measurement of residual stresses by the hole-drilling strain gauge method. In Experimental stress analysis 2004. Plzeň: Škoda Výzkum, 2004. s. 79-82. ISBN: 80-239-2964-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Thermal error in the measurement of residual stresses by the hole-drilling strain gauge method
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Škoda Výzkum
Autoři: Milan Honner , Michal Švantner , Pavel Litoš
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá tepelnými chybami při měření zbytkových napětí odvrtávací metodou. Během měření jsou experimentálně stanoveny teploty a vyvolaná napětí. Je diskutován vliv parametrů při odvrtávání na vývoj a hodnoty tepelného napětí. Výsledky jsou zobecněny ve formě kriteriální rovnice.
Abstrakt EN: The contribution is devoted to thermal errors related to the hole-drilling strain gauge method for residual stress measurement. Temperatures and induced strains are experimentally determined during drilling. Real and apparent thermal strain are evaluated by computer simulation. Effect of various parameters of the hole-drilling method on the evolution and values of thermal strains are discussed. Results are generalized in the form of criterion equation.
Klíčová slova

Zpět

Patička