Přejít k obsahu


Multimediální vzdělávací kurzy na Internetu orientované na využívání informačních technologií

Citace:
VRBÍK, V. Multimediální vzdělávací kurzy na Internetu orientované na využívání informačních technologií. Informatika v škole, 2004, roč. 0, č. 27, s. 28-30. ISSN: 1335-616X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Educational multimedia Internet courses focused on using information
Rok vydání: 2004
Autoři: Václav Vrbík
Abstrakt CZ: Příspěvek uvádí stručný přehled vybraných multimediálních výukových aplikací vytvořených na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, které jsou využívány při distanční výuce formou e learningu. Hlavní pozornost je věnována možnostem vybraných nástrojů použitých v e learningových kurzech. Jedná se zejména o kurzy Úvod do zpracování textových informací (vizualizace pomocí flashových animací), Programování v aplikacích (realizace spustitelných a modifikovatelných příkladů v HTML, JavaScriptu a VBScriptu), Programování (realizace spustitelných a modifikovatelných příkladů v Pascalu).
Abstrakt EN: The contribution gives a short survey of chosen multimedia educational applications created at the Faculty of Education, University of West Bohemia in Pilsen, that are used for the distance teaching of e learning. The main attention is given to the possibilities of chosen instruments that are used by the distance courses of e learning. It is concerned especially Introduction to text information processing (visualization by the help of flash animations), Programming in applications (realization of executable and modifiable examples in HTML, JavaScript, VBScript), Programming (realization of executable and modifiable examples in Pascal).
Klíčová slova

Zpět

Patička