Přejít k obsahu


Properties and Quality of Technical Systems

Citace:
HOSNEDL, S., VANĚK, V., ŠTÁDLER, C. Properties and Quality of Technical Systems. In Proceedings of the Design 2004. Zagreb: Univerzity of Zagreb, 2004. s. 279-284. ISBN: 953-6313-60-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Properties and Quality of Technical Systems
Rok vydání: 2004
Místo konání: Zagreb
Název zdroje: Univerzity of Zagreb
Autoři: Stanislav Hosnedl , Václav Vaněk , Ctibor Štádler
Abstrakt CZ: Jakýkoli technický produkt – technický objektový systém (TS) a jeho procesy životního cyklu jsou potřebné pro splnění mnoha požadavků, které můžou být stanoveny, obecně se předpokládají nebo jsou závazné. Tento příspěvek prezentuje systematickou a uživatelsky příjemnou znalostní podporu pro konstruování TS, aby bylo dosaženo transparentnějších vztahů mezi těmito požadavky, příslušnými TS charakteristikami vlastností/kvality a požadované kvality životního cyklu TS, nákladů a času. Konečným cílem je zlepšit účinnost a efektivnost provozních a dalších procesů TS. Zásady znalostní podpory, jejíž prospěšnost byla osvědčena na mnoha univerzitách a v mnoha průmyslových konstrukčních projektech, byla systematicky odvozena a vysvětlena.
Abstrakt EN: Any technical product - technical object system (TS) and its life cycle processes are needed to fulfil many requirements, which can be stated, generally implied or obligatory. This paper presents a systematic and user friendly knowledge support for the engineering design of TS to achieve more transparent relations among these requirements, relevant TS properties/quality characteristics, and the required TS life-cycle quality, cost and time. The final aim is to improve the efficiency and effectiveness of the TS operational and other TS life-cycle processes. The principles of knowledge support, which has proved its usefulness in many university and industrial engineering design projects, are systematically derived and explained.
Klíčová slova

Zpět

Patička