Přejít k obsahu


Estimation of the critical velocities of the rotor systems containing random parameters

Citace:
DUPAL, J. Estimation of the critical velocities of the rotor systems containing random parameters. In Modelling and optimization of physical systems. Gliwice: Politechnika Slaska, 2004. s. 39-42. ISBN: 83-917224-8-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Estimation of the critical velocities of the rotor systems containing random parameters
Rok vydání: 2004
Místo konání: Gliwice
Název zdroje: Politechnika Slaska
Autoři: Jan Dupal
Abstrakt CZ: Článek přináší metodu statického odhadu střední hodnoty, směrodatné odchylky a rozptylu kritických otáček rotorů pomocí pertubační metody. Model rotoru respektuje vnitřní tlumení (Kelvinův - Voightův materiál), rotační setrvačnost a gyroskopický efekt. Náhodnými parametry jsou geometrické a materiálové parametry rotoru, jejichž střední hodnoty, rozptyly a vzájemné rozptyly jsou známé jako vstupy.
Abstrakt EN: The paper deals with an approach to statistic estimation of mean, standard deviation and variance of the rotor system critical velocities by means of perturbation method. The model of the rotor takes into account inner damping (Kelvin-Voight material), rotary inertia and gyroscopic effect. The random parameters are geometrical and material parameters of the rotor system whose mean, variances and cross covariances are known as the inputs
Klíčová slova

Zpět

Patička