Přejít k obsahu


Modal synthesis method in nonlinear vibration analysis of gear drives

Citace:
BYRTUS, M., ZEMAN, V. Modal synthesis method in nonlinear vibration analysis of gear drives. In Modelling and optimization of physical systems. Gliwice: Politechnika Slaska, 2004. s. 13-18. ISBN: 83-917224-8-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modal synthesis method in nonlinear vibration analysis of gear drives
Rok vydání: 2004
Místo konání: Gliwice
Název zdroje: Politechnika Slaska
Autoři: Miroslav Byrtus , Vladimír Zeman
Abstrakt CZ: Metoda modální syntézy s redukcí počtu stupňů volnosti je využita pro vyšetřování nelineárních kmitů charakterizovaných přerušením silového záběru. Nežádoucí kmitání může být vyvoláno v rezonancích v případě malého statického zatížení. Rázové pohyby ozubených kol jsou vyšetřovány metodou přímé integrace a využitím fázových trajektorií a Poincarého zobrazení. Nový přístup k analýze nelineárního kmitání rozsáhlých ozubených převodů je aplikován na testovací převodovku se skříní.
Abstrakt EN: The modal synthesis method with DOF number reduction is used for the gear drive nonlinear vibrations characterized by discontinuity of mesh gear. These undesirable vibrations can be caused in resonances in case of small static load. The gear drive impact motions are explained by direct time-integration method and using time serious, phase trajectories and Poincaré map. The new presented approach to the nonlinear vibration analysis of the large multi body gear drives is applied to the test-gearbox including its housing.
Klíčová slova

Zpět

Patička