Přejít k obsahu


Využití teorie příčinných souvislostí při budování klastrů

Citace:
ŠIMON, M. Využití teorie příčinných souvislostí při budování klastrů. In Sborník vědeckovýzkumných prací katedry průmyslového inženýrství a managementu za rok 2003. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. s. 206-213. ISBN: 80-7043-248-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Theory utilization of cause contingencies in building the clusters
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Michal Šimon
Abstrakt CZ: Každý podnik se v průběhu své činnosti potýká s menšími nebo většími problémy, které samozřejmě chce co nejrychleji řešit. A právě v tomto spěchu spočívá obrovské riziko špatného cílového zaměření na problém, kdy dochází ke snaze řešit negativní následek problémů a nikoliv jeho skutečnou příčinu. K tomu, aby byla nalezena a řešena skutečná příčina problému lze využít metodiku příčinně důsledkového řetězce, která na základě projeveného negativního následku hledá ve spleti různých vazeb skutečnou příčinu problému.
Abstrakt EN: Every enterprise faces in the process of existence smaller and bigger issues, that need to be solved as soon as possible. At this moment there is a giant risk of misjudging the focus on the real issue, when there is a tendency of solving a negative conseguence of the problems and no aspiration to solve its factual causation. In order to find and solve the factual cause of problem it is possible to use a methodology of cause and consequencies chains, which seeks on the base of the negative effect the actual cause of problem.
Klíčová slova

Zpět

Patička