Přejít k obsahu


The design of the low cost ultrasound flowmeter

Citace:
DUDÁČEK, K., VAVŘIČKA, V. The design of the low cost ultrasound flowmeter. In 5th international carpathian control conference. Krakow: AGH-UST, 2004. s. 563-566. ISBN: 83-89772-00-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The design of the low cost ultrasound flowmeter
Rok vydání: 2004
Místo konání: Krakow
Název zdroje: AGH-UST
Autoři: Karel Dudáček , Vlastimil Vavřička
Abstrakt CZ: Článek popisuje návrh průtokoměru, založeného na měření rychlosti proudění kapaliny. Zařízení sestává z ultrazvukového denerátoru, přijímače a z elektronického bloku pro zpracování signálu přijímače.
Abstrakt EN: The paper describes the design of the flowmeter based on measuring of the liquid flow velocity in the pipe of the known diameter. The device consists of a ultrasound generator and detector and of the electronic module for signal processing.
Klíčová slova

Zpět

Patička