Přejít k obsahu


Issues in annotation of the Czech spontaneous speech corpus in the MALACH project

Citace:
PSUTKA, J., IRCING, P., HAJIČ, J., RADOVÁ, V., PSUTKA, J., BYRNE, W., GUSTMAN, S. Issues in annotation of the Czech spontaneous speech corpus in the MALACH project. In Fourth international conference on language resources and evaluation. Lisbon: European Language Resources Association, 2004. s. 607-610. ISBN: 2-9517408-1-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Issues in annotation of the Czech spontaneous speech corpus in the MALACH project
Rok vydání: 2004
Místo konání: Lisbon
Název zdroje: European Language Resources Association
Autoři: Josef Psutka , Pavel Ircing , Jan Hajič , Vlasta Radová , Josef Psutka , William Byrne , Samuel Gustman
Abstrakt CZ: Článek se zabývá problémy, se kterými jsme se setkali při zpracování spontánní mluvené češtiny v projektu MALACH. Jsou analyzovány specifické problémy spojené s častým výskytem hovorových slov ve spontánní mluvené češtině a je navrženo částečné řešení těchto problémů. Výsledky řešení jsou vyhodnoceny.
Abstrakt EN: The paper present the issues encountered in processing spontaneous Czech speech in the MALACH project. Specific problems connected with a frequent occurrence of colloquial words in spontaneous Czech are analyzed; a partial solution is proposed and experimentally evaluated.
Klíčová slova

Zpět

Patička