Přejít k obsahu


Použití metody rozkladu oblasti pro analýzu napětí v umělých kloubních náhradách

Citace:
DANĚK, J. Použití metody rozkladu oblasti pro analýzu napětí v umělých kloubních náhradách. Dolní Maxov, 2004.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Using domain decomposition method for the stress-strain analysis of the artificial joint replacements
Rok vydání: 2004
Místo konání: Dolní Maxov
Autoři: Josef Daněk
Abstrakt CZ: V příspěvku jsou zkoumány mechanické procesy v úplných kolenních náhradách během statického zatěžování. Zkoumaný model je formulován jako primární semikoercivní kontaktní problém se zadaným třením. Pro numerické řešení je použita metoda rozkladu oblasti.
Abstrakt EN: In the present paper we deal with mathematical simulations of total knee replacements and simulations of mechanical processes taking place during static loadening. The model problem investigated will be formulated as the primary semi-coercive contact problem with the given friction. For the numerical solution of the problem the nonoverlapping domain decomposition method is used.
Klíčová slova

Zpět

Patička