Přejít k obsahu


Kamerové moduly v pracovním prostoru a procesu stroje

Citace:
FORMÁNEK, J. Kamerové moduly v pracovním prostoru a procesu stroje. In Energetické stroje - termomechanika - mechanika tekutin - 2004. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. s. 35-38. ISBN: 80-7043-276-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Camera modules in workplace of the machine during its operation
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Josef Formánek
Abstrakt CZ: V současné době zaujímají elektronické systémy pro diagnostiku, měření a řízení nejenom u průmyslových robotů a manipulátorů, ale také u obráběcích strojů včetně dalších odvětvích, významné místo. Diagnostika zařízení nemusí být jenom měření požadovaných veličin, ale také možnost snímání pracovního prostoru stroje pomocí kamery, které se dnes dostává do popředí díky malým rozměrům kamerových modulů. Další využití těchto minikamer není jen pro sledování zabezpečovaných objektů, ale také pro sledování pracovního prostoru stroje, nebo určování správné polohy manipulovaného předmětu a to včetně přenosu signálu do řídícího PC nebo řídící centrály. Výhodné parametry hromadně vyráběných typizovaných CCD snímacích prvků umožňují jejich využití i v zapojeních, které by byly jen těžce realizované pomocí klasických kamerových systémů. Díky využití těchto malých kamerových modulů jsou realizovaná zapojení s minimálním počtem ostatních součástek.
Abstrakt EN: Currently, electronic systems for diagnostics, measurement and control keep significant position in industrial robots, handling equipment and also in machine tool and other branches of industry. Diagnostics represents not only the measurement of required quantities but also the in-servis monitoring of workplace of the machine. The last of possibilities becomes at present a leading application above all thanks to small dimensions of camera modules. Another application of such minicameras is for the observation of secured objects or for the determination of correct position of handled item including signal transfer to central PC or to control center. Advantageous parameters of customary available typified CCD sensors allow their application in connections which would be hardly realized by the aid of classic camera systems. Thanks to the use of such small camera modules, the connections with minimum number of the other components are available.
Klíčová slova

Zpět

Patička