Přejít k obsahu


Možnosti vyučování matematiky v integraci předmětů 1. stupně

Citace:
COUFALOVÁ, J. Možnosti vyučování matematiky v integraci předmětů 1. stupně . In Cesty (k) poznávání v matematice primární školy. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. s. 57-61. ISBN: 80-244-0818-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Possibilities of teaching mathematics integrated with other subjects at primary level
Rok vydání: 2004
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého
Autoři: Jana Coufalová
Abstrakt CZ: V souvislosti s novými školskými dokumenty se dostává do popředí problematika integrace předmětů. Lze ji chápat jako integraci vnější nebo vnitřní. V určité podobě integrace výuky na 1. stuni existuje přirozeně. Další proces integrace může přinášet změny i do vyučování matematiky. Přínos a rizika integrace matematiky jako vyučovacího předmětu jsou formulovány na základě mnohaletých zkušeností autorky z projektového vyučování.
Abstrakt EN: In the connection with new education documents integration issue is brought in the foreground. It can be realised as external integration or as internal one. Some form of integration does exist in the primary school naturally. Continued integration can produce changes also in mathematical teaching. The benefits or the risks of integration of mathematics as school subject are formulated on the basis of multiyear author's experience with the project teaching.
Klíčová slova

Zpět

Patička