Přejít k obsahu


Tvořivé technické práce jako jedna z možností rozvoje neverbální tvořivosti

Citace:
HONZÍKOVÁ, J., MACH, P. Tvořivé technické práce jako jedna z možností rozvoje neverbální tvořivosti. In Trendy technického vzdělávání 2004. Olomouc: Votobia, 2004. s. 175-178. ISBN: 80-7220-182-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2004
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Votobia
Autoři: Jarmila Honzíková , Petr Mach
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o využití technických předmětů jako jedné z možností rozvoje neverbální tvořivosti dětské a studentské tvořivosti. Představuje konkrétní inovaci technických předmětů v rámci projektu FRVŠ 1360/F1/a.
Abstrakt EN: The report disserts upon employment of technical classes as one of the ways of developing children’s non-verbal creativity and students’ creativity. It presents a specific innovation of technical classes within the FRVŠ project.
Klíčová slova

Zpět

Patička