Přejít k obsahu


Výroba strunného hudebního nástroje jako jedna z forem aktivizujících metod

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Výroba strunného hudebního nástroje jako jedna z forem aktivizujících metod. Olomouc : Votobia, 2004, 4 s. ISBN: 80-7220-182-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2004
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Votobia
Autoři: Jarmila Honzíková
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá využitím projektové metody v praxi při přípravě studentů technické výchovy, ukazuje, jak lze při vhodně zvoleném tematickém zaměření problému zvýšit aktivitu a tvořivost studentů. popisuje techniku výroby strunného nástroje a její využití při výuce na školách v rámci projektových a problémových metod.
Abstrakt EN: This contribution present how use project methods in practice in planning of students of technical education. It shows to advance of activity and creativity by suitably elect thematic progressions of problems.
Klíčová slova

Zpět

Patička