Přejít k obsahu


Analytical and numerical solution of non-stationary state of stress in a thin viscoelastic plate

Citace:
ADÁMEK, V., LAŠ, V., VALEŠ, F. Analytical and numerical solution of non-stationary state of stress in a thin viscoelastic plate. In Integrity of dynamical systems. Niš: University of Niš, 2004. s. 41-42. ISBN: 86-80587-29-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Analytical and numerical solution of non-stationary state of stress in a thin viscoelastic plate
Rok vydání: 2004
Místo konání: Niš
Název zdroje: University of Niš
Autoři: Vítězslav Adámek , Vladislav Laš , František Valeš
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá vyšetřováním nestacionárních jevů ve viskoelastických materiálech. Je zde prezentováno analytické a numerické řešení nestacionární napjatosti tenké homogenní izotropní viskoelastické desky zatížené přícným buzením. Analytické řešení bylo odvozeno na základě teorie tenkých desek s využitím tzv. Timošenkovy korekce. Numerická simulace byla provedena v konečnoprvkovém systému MSC.Marc.
Abstrakt EN: This contribution deals with non-stationary phenomena in viscoelastic solids. The analytical and the numerical solutions of a non-stationary state of stress in a thin homogenous isotropic viscoelastic plate with transverse loading are presented. Analytical solution was derived using the theory of thin plates with consideration of so called Timoshenko correction. Numerical simulation was performed in FE software MSC Marc.
Klíčová slova

Zpět

Patička