Přejít k obsahu


Retrieving citations on the web

Citace:
FIALA, D., JEŽEK, K. Retrieving citations on the web. In Proceedings of the International conference on knowledge engineering and decision support. Porto: ISEP/IPP, 2004. s. 481-488. ISBN: 972-8688-24-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Retrieving citations on the web
Rok vydání: 2004
Místo konání: Porto
Název zdroje: ISEP/IPP
Autoři: Dalibor Fiala , Karel Ježek
Abstrakt CZ: Počet citací odborného článku je významným faktorem vypovídajícím o jeho kvalitě. Tento článek nejprve popisuje existující možnosti vyhledávání citací a indexování a posléze se zabývá systémem CiteSeeker - nově vytvořeným nástrojem pro automatizované vyhledávání citací. CiteSeeker začíná ze zadaných startovacích bodů a hledá požadované autory a publikace fuzzy způsobem. CiteSeeker umí zpracovat všechny formáty běžné na internetu včetně PostScriptu, PDF a archivů.
Abstrakt EN: A fundamental featur of research papers is how many times they are cited in other articles. This paper first describes existing possibilities of citations retrieval and indexing and then introduces CiteSeeker - a tool for a fully automated citations retrieval. CiteSeeker starts crawling the World Wide Web from given start points and searches for specified authors and publications in a fuzzy manner.CiteSeeker treats all common Internet file formats, including PostScript and PDF documents and archives.
Klíčová slova

Zpět

Patička