Přejít k obsahu


Návrh vinutí s ohledem na možnost měření rozložení napětí na závitech

Citace:
SKALA, B., ČERVENÝ, J. Návrh vinutí s ohledem na možnost měření rozložení napětí na závitech. In Diagnostika ´03. Plzeň: Západočeská univerzita , 2003. s. 91-94. ISBN: 80-7082-952-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Winding proposal due to voltage distribution measurement
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Bohumil Skala , Josef Červený
Abstrakt CZ: Asynchronní stroje jsou pro svoji jednoduchost široce používány. Díky rozvinuté výkonové elektronice však již nejsou napájeny výhradně přímo ze sítě, ale stále častěji prostřednictvím měničů. Zde se pak uplatňují nejrůznější parazitní vlivy, které se při napájení ze sítě neprojevovaly, resp. jen v malé míře. Jedná se např. o ložiskové proudy, vlivem velké strmosti spínaného napětí může nastat průraz závitové izolace vodiče v drážce apod. Při napájení z měniče je možné též ovlivňovat sycení magnetického obvodu a tím i vnitřní moment. Tyto všechny jevy na klasickém stroji lze jen obtížně ověřit experimentálně. Z těchto důvodů byl navržen a realizován stroj speciální, který toto umožňuje.
Abstrakt EN: Asynchronous machines are wide spread thanks to their simplicity. Due to the sophisticated power-electronics, they are no more fed exclusively directly from the mains-supply but even more often they are fed by means of a conversion transducer. In that situation, various parasite influences appear, which would not happen (or would happen only to a small extent) if the machine were being fed from the mains supply. Among these parasite influences belong e.g. bearing currents, wire insulation puncture etc. When the machine is fed by the conversion transducer, the saturation of the magnetic circuit and consequently also the inner torque may be controlled. All these phenomena can be experimentally verified on a classic machine only with great difficulty. That was the reason for designing and constructing a special machine which makes such experimental verification possible.
Klíčová slova

Zpět

Patička