Přejít k obsahu


On simplicity of spectra of p-biharmonic equations

Citace:
BENEDIKT, J. On simplicity of spectra of p-biharmonic equations. Nonlinear Analysis, 2004, roč. 58, č. 7-8, s. 835-853. ISSN: 0362-546X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On simplicity of spectra of p-biharmonic equations
Rok vydání: 2004
Autoři: Jiří Benedikt
Abstrakt CZ: V tomto článku se zabýváme kvazilineárními okrajovými úlohami čtvrtého řádu s obecnými okrajovámi podmínkami Robinova typu. Za jistých předpokladů o okrajových podmínkách ukazujeme, že každé kladné vlastní číslo je prosté. Na druhou stranu uvádíme protipříklad, který ukazuje, že bez těchto předpokladů to platit nemusí. Diskutujeme též otázku kladnosti všech vlastních čísel.
Abstrakt EN: In this paper we deal with the quasilinear fourth-order boundary value problem with general Robin-type boundary conditions. Under some restrictions on the boundary conditions, we show that every positive eigenvalue is simple. On the other hand, we give a counterexample showing that without these restrictions it need not be true. We also discuss the question of positivity of all eigenvalues.
Klíčová slova

Zpět

Patička