Přejít k obsahu


High-resolution methods for two-component fluid flow problem with moving interface

Citace:
BRANDNER, M., MÍKA, S. High-resolution methods for two-component fluid flow problem with moving interface. In Proceedings University of West Bohemia in Pilsen. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002. s. 9-20. ISBN: 80-7082-949-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: High-resolution methods for two-component fluid flow problem with moving interface
Rok vydání: 2002
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Marek Brandner , Stanislav Míka
Abstrakt CZ: Tato práce je věnována numerickým simulacím proudění dvousložkové tekutiny. Pro řešení Navierových-Stokesových rovnic jsou využity projekční metody. Pro řešení advekční rovnice jsou využity metody typu high-resolution.
Abstrakt EN: This work is devoted to the numerical simulation of two-component fluid flow. Projection methods are used for solving the Navier-Stokes equations and high-resolution methods are used for solving the advection equation formulated for a volume fraction describing the location of the interface between the fluid components.
Klíčová slova

Zpět

Patička