Přejít k obsahu


Vývoj postavení chebského zemského soudce a zemského soudu. Střípky z dějin chebské správy do počátku 16. století

Citace:
KNOLL, V. Vývoj postavení chebského zemského soudce a zemského soudu. Střípky z dějin chebské správy do počátku 16. století. In K 75. narodeninám profesora Hubenáka. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004. s. 142-148. ISBN: 80-8055-915-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2004
Místo konání: Banská Bystrica
Název zdroje: Univerzita Mateja Bela
Autoři: Vilém Knoll
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá vývojem pravomocí chebského zemského soudce, respektive hejtmana, od 12. do počátku 16. století se zaměřením na jeho pravomoci v oblasti trestního soudnictví. Rozborem zápisů chebské knihy klateb (Achtbuch) je doložen také vývoj obsazení a procesu (zvl. oficiality) cheského zemského soudu rpo věci trestní (Achtbericht).
Abstrakt EN:
Klíčová slova

Zpět

Patička