Přejít k obsahu


Výběr optimální technologie na základě propočtu vlastních nákladů výroby

Citace:
KLEINOVÁ, J. Výběr optimální technologie na základě propočtu vlastních nákladů výroby. In Management '99. Plzeň: Západočeská univerzita, 1999. s. 81-86. ISBN: 80-7082-579-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Choice of the optimal technology based on the manufacturing costs calcukation
Rok vydání: 1999
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jana Kleinová
Abstrakt CZ: Pro výrobu téhož výrobku můžeme často použít různé technologie. Z toho důvodu je důležité před započetím výroby stanovit, která z těchto technologií je pro výrobu nejekonomičtější.
Abstrakt EN: For the production of the same product different technology often can be used. There is necessary, for this reason, to assess before starting production,which technological process is, under given conditions, the optimal one from the technological and economical point of view.
Klíčová slova

Zpět

Patička